Aromatyczne Przyprawy: Translations in English and Lyrics - Żabson

The Translation of Aromatyczne Przyprawy - Żabson in English and the original Lyrics of the Song
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Italian and Lyrics - Żabson Italian
Aromatyczne Przyprawy: Translation in English and Lyrics - Żabson English
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Spanish and Lyrics - Żabson Spanish
Aromatyczne Przyprawy: Translation in French and Lyrics - Żabson French
Aromatyczne Przyprawy: Translation in German and Lyrics - Żabson German
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Portoguese and Lyrics - Żabson Portoguese
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Russian and Lyrics - Żabson Russian
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Dutch and Lyrics - Żabson Dutch
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Swedish and Lyrics - Żabson Swedish
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Norwegian and Lyrics - Żabson Norwegian
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Danish and Lyrics - Żabson Danish
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Hindi and Lyrics - Żabson Hindi
Aromatyczne Przyprawy: Translation in Polish and Lyrics - Żabson Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Aromatyczne Przyprawy - Żabson in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Aromatyczne Przyprawy
by Żabson

Aromatyczne przyprawy
Że jebie na korytarzu już znowu wkurwiają się te sąsiady
Co, bo gotuję?


To zioło ma piękny aromat
Choć to nie Prymat
Choć to nie Kamis
W sklepie tego nie otrzymasz, ale zmysły tym karmisz
Zielone liście, lecz to nie spinach, tylko rozluźniacz
Czemu mnie ściga niebieski gliniarz i chce życie utrudniać?Aromatyczne przyprawy jak w Indiach
Mam stół pełen czekolady jak w fabryce Lindta
Jak chcesz dołączyć do zabawy wystarczy ci szczypta
To delikates, nie towar z Lidla i ma go tylko moja wtyczka
To delikates weź przelicz kasę, przeżyj fazę, przemilcz nazwę
Towar do polski leci z paczek z sieci darknet
Oglądam brokuł chociaż to nie wiejski market
Te twoje chwasty wyhodował kiepski farmer
Mój ścina to jak Barber
Wszystko ecko jak z Markiem
Każdy chłopaczyna leczy swoje płuca waxem
Taka pielęgniarka już za bongo rzuca plaster
Aromatyczne przyprawy nie jakieś sole trzeźwiące
Jestem bezglutenowcem, przez to pierdolę mąkę
Kiedyś dwie lewe ręcę, dzisiaj urabiam się po łokcie
Urodziłem sie w Opocznie
W mieście, w którym poznasz smaki gorzkie nim dorośniesz
Potem sobie założyłem firmę
Jakbym był Boskim Romkiem
Teraz kręcę sobie sushi ale nie z wodorostem

To zioło ma piękny aromat
Choć to nie Prymat
Choć to nie Kamis
W sklepie tego nie otrzymasz, ale zmysły tym karmisz
Zielone liście, lecz to nie spinach, tylko rozluźniacz
Czemu mnie ściga niebieski gliniarz i chce życie utrudniać?


Dziwko to trawa cytrynowa, ale to nie zupa tom kha
Kupuję hurtowo towar i wpada do mnie dupa Tomka
Maćka, Grzesia, Bartka, Piotrka
Kadzidło mi niesie Baltazar, a twoje pachnidło sprowadza Biedronka
Idę se na bazar po to co pachnie tak dobrze, jak wygląda, a smakuje jeszcze lepiej
Idę se na bazar po warzywo co klepie troszeczkę mocniej od tych, które kupisz w osiedlowym sklepie
Idę na stragan kupić se topka egzotycznego gatunku
, Żaba to kurwa topka tego jebanego gatunku
, Żaba re re kum kum kundlu
Gotuję zaraz se brukselkę w studiu
Wdycham te opary jak jebane CO2
Więc nie pytaj ile mam do tej zieleni szacunku
Upierdolony jak stół, Rurku
Stałem z chłopakami jak ziemniaki w mundurku
Indor, Gulgul bo tu się pali indyka
Wy gotujecie kaszę bulgur
A nie to co Mati i Michał

To zioło ma piękny aromat
Choć to nie Prymat
Choć to nie Kamis
W sklepie tego nie otrzymasz, ale zmysły tym karmisz
Zielone liście, lecz to nie spinach, tylko rozluźniacz
Czemu mnie ściga niebieski gliniarz i chce życie utrudniać?

Translation in English of the Song
Aromatyczne Przyprawy by Żabson

Aromatic spices
That the fuck in the corridor will piss off those neighbors again
What, because I'm cooking?


This herb has a beautiful aroma
Although it is not the Primacy
Although it's not Kamis
You won't get it in the store, but you feed your senses with it
Green leaves, but it's not spins, it's a looser.
Why is a blue cop chasing me and wanting to make life difficult?Aromatic spices like in India
I have a table full of chocolate like in the Lindt factory
If you want to join the fun, you just need a pinch
This delicatessen, not Lidl goods and only my plug has it
It's a delicatessen, count the money, experience the phase, keep the name silent
The goods are flying to Poland from darknet packages
I watch broccoli, although it's not rural market
These weeds were grown by a bad farmer
My cuts it down like a Barber
Everything is like with Mark
Every boy treats his lungs with wax
Such a nurse throws a plaster for a bongo
Aromatic spices, not some salts, etc. refreshing
I'm gluten-free, that's why I fuck flour
I used to have two left hands, today I kneel my elbows
I was born in Opoczno
In a city where you will learn bitter flavors before you grow up
Then I set up a business
As if I were God's Romek
Now I shoot myself sushi, but not with seaweed

This herb has a beautiful aroma
Although it is not the Primacy
Although it's not Kamis
You will not get it in the store, but you feed your senses with it
Green leaves, but not spins, only a looser
Why is a blue cop chasing me and he wants to make life difficult?


Dziwko is lemongrass, but it's not tom kha soup
I buy goods in bulk and Tomek's ass rushes to me
Maciek, Grzes, Bartek, Piotrek
I am incense is carried by Baltazar, and your perfume is brought by Biedronka
I go to the bazaar for what smells as good as it looks and tastes even better
I go to the market for a vegetable that pats a little harder than those you buy in neighborhood shop
I'm going on the market stall to buy an exotic kind of top
, The frog is a fucking top of this fucking species
, Frog re re kum kum mongrel
I'm cooking Brussels sprouts right away in the studio
I inhale these fumes like fucking CO2
So don't ask me how much respect I have for this green.
Fucking like a table, Rurku
I was standing with the guys like jacket potatoes
Indor, Gulgul because turkey is smoking here
You you are cooking bulgur groats
And not what Mati and Michał do

This herb has a beautiful aroma
Although it's not the Primate
It's not Kamis.
In this store you don't get it, but you feed your senses with it
Green leaves, but it's not spins, just a loosener
Why is a blue cop chasing me and wanting to make life difficult?

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Aromatyczne Przyprawy We are happy!

CREDITS

The song "Aromatyczne Przyprawy" was written by Mata e u017babson. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Żabson

Aromatyczne Przyprawy: Translations and Lyrics - Żabson
Żabson, actually Matteo Zawistowski (born July 2, 1994 in Opocznie) - Polish rapper and songwriter.

Aromatyczne Przyprawy

Aromatyczne Przyprawy is the new single from Żabson taken from the album 'Ziomalski Mixtape'.

This is the list of 3 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Żabson

We want to remind you some other old album preceeding this one: Internaziomal / To Ziomal / INTERNAZIOMALE MIXTAPE.

Latest Translations and Lyrics Added Żabson

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!