Adelajda: Translations in English and Lyrics - Łydka Grubasa

The Translation of Adelajda - Łydka Grubasa in English and the original Lyrics of the Song
Adelajda: Translation in Italian and Lyrics - Łydka Grubasa Italian
Adelajda: Translation in English and Lyrics - Łydka Grubasa English
Adelajda: Translation in Spanish and Lyrics - Łydka Grubasa Spanish
Adelajda: Translation in French and Lyrics - Łydka Grubasa French
Adelajda: Translation in German and Lyrics - Łydka Grubasa German
Adelajda: Translation in Portoguese and Lyrics - Łydka Grubasa Portoguese
Adelajda: Translation in Russian and Lyrics - Łydka Grubasa Russian
Adelajda: Translation in Dutch and Lyrics - Łydka Grubasa Dutch
Adelajda: Translation in Swedish and Lyrics - Łydka Grubasa Swedish
Adelajda: Translation in Norwegian and Lyrics - Łydka Grubasa Norwegian
Adelajda: Translation in Danish and Lyrics - Łydka Grubasa Danish
Adelajda: Translation in Hindi and Lyrics - Łydka Grubasa Hindi
Adelajda: Translation in Polish and Lyrics - Łydka Grubasa Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Adelajda - Łydka Grubasa in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Adelajda
by Łydka Grubasa

Chłopaki się chowajta, nadciąga Adelajda
Sprajta nie dopijajta, do domu spać
Kapela już nie grajta, do lasu spierdalajta
Bo dzisiaj Adelajda chce sidła tkać

W ciemnym barze, w garze nagle piwo drży
Czy to tyranozaur? Czy to burza grzmi?
Gdy na barze setka, słychać ciężki krok
Dupa jak basetla i przekrwiony wzrok

Jak lekarskie piłki obok piersi pierś
Nogi jak sarenka – taka na nich sierść
Wąsy jak Sobieski i czosnkowy dech
Każdy ząb to kolor i pirata śmiech

Chłopaki się chowajta, nadciąga Adelajda
Sprajta nie dopijajta, do domu spać
Kapela już nie grajta, do lasu spierdalajta
Bo dzisiaj Adelajda chce sidła tkać
Hej!

Z kopa wzięła wrota, bokiem weszła w drzwi
Myślę „wiać do kibla!”, rekin szuka krwi
Lecz za wolny byłem – wyciągnęła krok
Za uszy złapała, zaciągnęła w mrok
Czułem się swobodnie jak na KGB

Lekarz by oszalał widząc EKG
Ponad nami knieja, dookoła noc
Puściłem Eneja, ona zdjęła koc

Chłopaki się chowajta, nadciąga Adelajda
Sprajta nie dopijajta, do domu spać
Kapela już nie grajta, do lasu spierdalajta
Bo dzisiaj Adelajda chce sidła tkać
Hej!

Uu, Monsieur
Uu, Madmoizelle
Żule idą na pole rzepaku, a za żulę turla się żur
Widzę żabę z petę, monszer, adieu!

Gdy uciekałem z rana od tego Lewiatana
Zapchany cały ludźmi ujrzałem plac
Rozeszło się po gminie, że byłem w tej dziewczynie
Pozostał mi jedynie moralny kac

Chłopaki się chowajta, nadciąga Adelajda
Sprajta nie dopijajta, do domu spać
Kapela już nie grajta, do lasu spierdalajta
Bo dzisiaj Adelajda chce sidła tkać

Translation in English of the Song
Adelajda by Łydka Grubasa

The guys are hiding, Adelaide is coming
Don't get drunk, go home to sleep
The band is not playing anymore, fuck you in the woods
Because today Adelaide wants to weave a trap

In a dark bar , the beer in the pot suddenly trembles
Is it a tyrannosaur? Is it a thunderstorm?
When the bar is a hundred, you hear a heavy step
Ass like a basset and bloodshot eyesight

Like medicine balls next to a breast breast
Legs like a deer - such hair on them
Mustache like Sobieski and garlic breath
Each tooth is a color and a pirate's laughter

Guys are hiding, Adelaide is coming
Don't get drunk, go home to sleep
Band no more grajta, fuck off to the forest
Because today Adelaide wants to weave a snare
Hey!

She took the gate with a kick, she entered the door sideways
I think ' to blow to the toilet! ', the shark is looking for blood
But I was too slow - she stretched a step
She grabbed her ears, dragged her into the darkness
I felt at ease like the KGB

The doctor would go crazy seeing the EKG
The woods above us, the night around
I let go of Eneja, she took off the blanket

The guys are hiding, Adelaide is coming
Don't get drunk, go home to sleep
The band no more, fuck off to the forest
Because today Adelaide wants to weave a trap
Hey!

Uu, Monsieur
Uu, Madmoi zelle
Żule goes to the rape field and a crane rolls behind the Żula
I see a frog with a petę, monszer, adieu!

When I ran away from that Leviathan in the morning
Clogged I saw the square with all the people
It spread around the commune that I was in this girl
I only had a moral hangover

Boys are hiding, Adelaide is coming
Don't get drunk on sleep at home
The band no longer grajta, freak out into the forest
Because today Adelaide wants to weave

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Adelajda We are happy!

CREDITS

If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Łydka Grubasa

Adelajda: Translations and Lyrics - Łydka Grubasa

Adelajda

We present you the lyrics and the translation of Adelajda, a news song created by Łydka Grubasa taken from the album 'O-dur C-ból'

The list of 12 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Łydka Grubasa

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!