De Danske Sange: Translations in English and Lyrics - Ørkenens Sønner

The Translation of De Danske Sange - Ørkenens Sønner in English and the original Lyrics of the Song
De Danske Sange: Translation in Italian and Lyrics - Ørkenens Sønner Italian
De Danske Sange: Translation in English and Lyrics - Ørkenens Sønner English
De Danske Sange: Translation in Spanish and Lyrics - Ørkenens Sønner Spanish
De Danske Sange: Translation in French and Lyrics - Ørkenens Sønner French
De Danske Sange: Translation in German and Lyrics - Ørkenens Sønner German
De Danske Sange: Translation in Portoguese and Lyrics - Ørkenens Sønner Portoguese
De Danske Sange: Translation in Russian and Lyrics - Ørkenens Sønner Russian
De Danske Sange: Translation in Dutch and Lyrics - Ørkenens Sønner Dutch
De Danske Sange: Translation in Swedish and Lyrics - Ørkenens Sønner Swedish
De Danske Sange: Translation in Norwegian and Lyrics - Ørkenens Sønner Norwegian
De Danske Sange: Translation in Danish and Lyrics - Ørkenens Sønner Danish
De Danske Sange: Translation in Hindi and Lyrics - Ørkenens Sønner Hindi
De Danske Sange: Translation in Polish and Lyrics - Ørkenens Sønner Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of De Danske Sange - Ørkenens Sønner in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of De Danske Sange
by Ørkenens Sønner

Tillykke med den fornemme tittel
Og skulle vi ikke i anledningen er udnævelsen
Kaster os over noget der er lige så smukt?
Damerne kommer først klokken 10
Jeg taler ikke om damer
Jeg taler om:
Vores nationale sang skat
Vores modersmål
Men frem for alt, melodierne milde klange
Som knytter os sammen som folk
Og som vi alle bære dybt i vore hjerter
Fedterøv
Så så så så så!
Broder Yassifir Dosirfem
De er i sandhed en fedterøv
Men De er det ikke uden en vis charme
Brødre!
Lad os sammen synge: De danske sange
Har man tildens til for meget luft i maven
Kan man til fest ha' et stort problem
Så må man prøve med en spurgt ud i haven
Eller en prop i sit tarmsystem
Man kan også bare lade den sidde lidt
Det føles så godt, men det lugter skidt


Jeg har utrolig ondt i min testikel
Det er den venstre sten jeg taler om
Det skete mens jeg læste en artikel
Om bygninsværker i det gamle Rom
Jeg sad på toilet
Og just som trykket lettet
Kom klunkerne i klemme under brættet

Der blev de 2, til 3


Behåring under armene er mandigt og meget fint
Og hår på brystet virker både sexet og maskulint
Der opstår dog lidt tøven
Ved hårene i røven
De er kun til besvær
Men vi råder jer, lad være
Forsøg ikke at barber
For kvinder er behåringen en helt anden sag
På øjenbryn, under armene og ben skal de rives af
På grund af trangatrussen
Barberes hele kanten
For bliver det ikke gjort
Ender hårene hos mænderne
Imellem tænderne

Han havde fået en hæmoride
Men hvor den sad siger vi ikke her
Det gjorde ondt når han skulle bummelum
Men også tit selvom han lod være
Han brugte cremer
Og acetone
Med ostehøvl gav han sig i kast
Men regionen bliver bare gloende
Og hæmoriden sad stadig fast
Men i avisen der fandt han lykken
Annoncen lovede et bedre liv
Med yoga styrker man både psyken
Og man bliver bøjelig som en si
Han gik i træning
Lod være at spise
Og han blev smidigere dag for dag
Og året efter, ved kønnetmisse
Der bed han selv hæmoriden af

Translation in English of the Song
De Danske Sange by Ørkenens Sønner

Congratulations on the distinguished title
And should we not on the occasion is the appointment
Throws us over something that is just as beautiful?
The ladies do not come until 10
I am not talking about ladies
I'm talking about:
Our national song darling
Our mother tongue
But above all, the melodies soft sounds
Which binds us together as people
And as we all carry deep in our hearts
Fat ass
So so so so so!
Brother Yassifir Dosirfem
They are truly a fat ass
But you are not without a show charm
Brothers!
Let's sing together: The Danish songs
Do you have too much air in your stomach
Can you have a big problem at a party
So can you try with a asked out in the garden
Or a plug in your intestinal system
You can also just let it sit a little
It feels so good, but it smells bad


I have incredible pain in my testicle
It's the left stone I'm talking about
It happened while I was reading an article
About building works in ancient Rome I was sitting on the toilet
And just as the pressure eased
The clamps got squeezed under the board

There they were 2, to 3


Hair under the arms is manly and very fine
And hair on the chest seems both sexy and masculine
However, a little hesitation arises
By the hairs in the ass
They are only for trouble
But we advise you, do not
Do not try to shave
For women, hair is a completely different matter
On eyebrows, under the arms and legs, they must be torn off
Because of the crotch panties
Shave the whole edge
Because it is not done
The hairs of the men end
Between the teeth

He had a hemorrhoid
But where it sat we do not say here
It hurt when he had to bummel
But also often even though he let go
He used creams
And acetone
With cheese grater he gave himself a go
But the region just gets glowing
And the hemorrhoid was still stuck
But in the newspaper there he found happiness
The ad promised a better life
With yoga forces you both the psyche
And you become flexible like a sis
He went to training
Did not eat
And he became more agile day by day
And the year after, by genital mass
There he bit off the hemorrhoid himself

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song De Danske Sange? We are happy!

CREDITS

If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.